Natuurgeneeskunde

Ik werk volgens het principe van de natuurgeneeskunde: lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en oefenen invloed op elkaar uit. De zieke (de cliënt) wordt behandeld en niet enkel de klacht of het ziektebeeld. De natuurgeneeskunde gaat er vanuit dat bij ziekte het lichaam alles in het werk stelt om de ziekte zelf te overwinnen. Dit wordt het zelfgenezend vermogen genoemd. Door het inzetten van verschillende behandelingen wordt dit zelfgenezend vermogen geactiveerd. Dit laatste is het uitgangspunt van de natuurgeneeskunde.

In de natuurgeneeskunde wordt gebruik gemaakt van natuurlijke voeding en methoden gebaseerd op de natuurgeneeskundige principes. De natuurgeneeskunde kent een veelvoud aan behandelmethoden. Elke behandelmethode heeft zijn eigen werkingsgebied en kracht. De behandelmethoden die ik inzet, zijn altijd afgestemd op het individu omdat ieder mens nou eenmaal anders is en iedere klacht of ziektebeeld een individuele aanpak vereist. Ik ga samen met mijn cliënt op zoek naar de oorzaak van de klacht en samen kijken we hoe wij deze klacht kunnen aanpakken, de symptomen kunnen verminderen en lichaam en geest weer in evenwicht kunnen brengen. De cliënt wordt actief betrokken bij dit proces en samen met de cliënt ga ik op zoek naar de intrinsieke motivatie om zelf mee te werken aan zijn of haar genezingsproces.


Werkwijze

Natuurgeneeskundig en hierop gebaseerde behandelingen bieden een goede aanvulling op reguliere (medische) behandelingen. Ik werk dan ook complementair aan de reguliere geneeskunde en waar nodig samen met reguliere zorgverleners.

Ik start met een uitgebreide anamnese (intake) van ongeveer 1,5 uur. Bij deze anamnese kijk ik naar de klacht of het ziektebeeld van mijn cliënt, maar ook naar zijn of haar persoonlijkheid, achtergrond, eventuele erfelijke belastingen en omgeving. Hiertussen leg ik verbanden en baseer daar mijn behandeling op. Na de uitgebreide anamnese stel ik een persoonlijk behandelplan op om de oorzaken van de klachten aan te pakken en de innerlijke balans te herstellen. Om tot een optimaal resultaat te komen, werk ik integraal en combineer ik vaak verschillende behandelmethoden.

Samen met mijn cliënt kijk en bespreek ik wat voor hem of haar de beste aanpak is en wat het beste werkt. Ik leg uit waarom ik een eventuele behandeling wil inzetten en wat er dan in het lichaam gebeurt. De behandeling is steeds gericht op het activeren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam dat de natuurlijke balans herstelt. Zowel tijdens de anamnese als de vervolgconsulten geef ik mijn cliënten eenvoudige aanbevelingen afgestemd op hun hulpvraag waar ze direct mee aan de slag kunnen om hun gezondheid te bevorderen. De cliënten ervaren zo direct succes van mijn aanpak.

Voor de behandeling wordt een behandelovereenkomst afgesloten.

Wilt u meer weten over wat een behandeling precies inhoudt? Op de pagina ‘Behandelingen’ worden alle behandelingen toegelicht.


Een individuele aanpak

Een individuele en optimale aanpak vereist dat ik mijn cliënt echt dien te doorgronden, hiervoor maak ik gebruik van verschillende duidingstechnieken.


Persoonlijkheid

Onze persoonlijkheid wordt bepaald door onze aangeboren lichamelijke gesteldheid en karakter, opvoeding, omgevingsfactoren maar ook specifieke aanleg voor een ziekte. Andere dingen die van invloed zijn op de vorming van onze persoonlijkheid zijn: de geboorte, de talenten en wat we daarmee doen. Maar ook het gezin waarin we opgroeien, onze ontwikkeling en wat er allemaal op ons levenspad komt.

Iemands persoonlijkheid geeft mij aanknopingspunten voor de behandeling. Als iemand bijvoorbeeld veel negatieve gedachten heeft of voortdurend angstig en gestrest is, kan dat ervoor zorgen dat de weerstand laag blijft. Dit kan een duurzaam herstel in de weg staan.


Iriscopie – ooganalyse

In de iris van het oog weerspiegelt zich het hele lichaam. Dit betekent dat afwijkingen in de iris kunnen wijzen op verstoringen in het lichaam. Door de iris vanuit een oogmicroscoop te bekijken, kan ik de gezondheidstoestand van mijn cliënt, de kwaliteit van de organen, eventuele afwijkingen of ziekten bepalen.


Gelaatanalyse

Ook in ons gelaat weerspiegelt zich het hele lichaam. In ons gezicht bevinden zich reflexzones van onze organen en stelsels waardoor het gelaat laat zien hoe het met de conditie van onze organen en stelsels is gesteld. Ik let hierbij op verkleuringen, intrekkingen, onregelmatigheden en wel of geen spanning van de huid.


Lichaamstaal

Wat we niet in woorden uitdrukken, laat ons lichaam zonder dat we dit willen of weten, zien. Ons lichaam laat zien wie we echt zijn en wat we voelen. Door een grondige observatie van het lichaam van mijn cliënt tijdens de anamnese en vervolgconsulten is het voor mij mogelijk mijn cliënt in totaliteit te begrijpen en te ontcijferen.

Benieuwd hoe ik u kan helpen?