Praktische zaken

Ik ben werkzaam als een erkend alternatief therapeut en aangesloten bij diverse erkende beroepsverenigingen. Dit betekent een duidelijk signaal van betrouwbaarheid, beroepsmatigheid en kwaliteit naar mijn cliënten toe.


Beroepsverenigingen

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://www.catcomplementair.nl/wp-content/uploads/2019/01/CAT-morele-beroepscode.pdf

Aangesloten bij de Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT). Licentienummer niveau 3 CM2801-01-11-19.

Kernlid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Lidnummer 3484.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Karin Reichrath coaching Karin Reichrath coaching

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Als behandelend therapeut streef ik naar 100% tevreden cliënten en behandel ik mijn cliënten met de grootst mogelijke zorg.

Mocht u ondanks dit streven niet volledig tevreden met mijn dienstverlening zijn, stel ik het op prijs dat mijn cliënten dit aan mij melden zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Indien ik samen met mijn client onverhoopt niet tot een passende oplossing kan komen, bestaat voor mijn cliënten de mogelijkheid zich te wenden tot: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Karin Reichrath

Benieuwd hoe ik u kan helpen?