Praktijkinformatie en tarieven

Ik ben werkzaam als een erkend alternatief therapeut en aangesloten bij diverse erkende beroepsverenigingen. Dit betekent een duidelijk signaal van betrouwbaarheid, beroepsmatigheid en kwaliteit naar mijn cliënten toe. Bovendien draag ik de beschermde titel Registertherapeut RBCZ®. RBCZ® is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.


Beroepsverenigingen

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: GAT-beroepscode | GAT (gatgeschillen.nl)

Aangesloten bij de Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT).

Aangesloten bij de beroepsorganisatie voor alternatieve / complementaire kwaliteitstherapeuten.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

  rbcz logo

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Als behandelend therapeut streef ik naar 100% tevreden cliënten en behandel ik mijn cliënten met de grootst mogelijke zorg.

Mocht u ondanks dit streven niet volledig tevreden met mijn dienstverlening zijn, stel ik het op prijs dat mijn cliënten dit aan mij melden zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Indien ik samen met mijn client onverhoopt niet tot een passende oplossing kan komen, bestaat voor mijn cliënten de mogelijkheid zich te wenden tot: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode, klacht- en tuchtregeling van Kwaliteitstherap

euten.nl, GAT, RBCZ en TCZ. De Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Voor meer informatie over het Tuchtrecht Complementaire Zorg zie: https://tcz.nu

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Benieuwd hoe ik u kan helpen?